ผลวิจัยฟูคอยแดน

ทำไมต้องฟูคอยแดน ?

UMI เป็นผลิตภัณฑ์ของ เจลพลัส ที่มีสารสำคัญ ฟูคอยแดน (Fucoidan)

ส่วนผสมสำคัญของ Gel Plus UMI

คือ สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Brown Seaweed ซึ่งสารสกัดจะได้รับสารสำคัญ ฟูคอยแดน Fucoidan
มีผลงานวิจัยกว่า 1000 ฉบับ ที่ระบุว่า สารประกอบโพลีแซคคาไลด์
ฟูคอยแดนเป็นแหล่งของสารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงจากท้องทะเลลึก.

.


.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
เป็นสารประกอบด้วย Encoded Polysaccacharides

และ Acidic Sulfate Groups ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ

1. มีฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือด

2. กระตุ้นโปรตีน และ เอนไซม์ปกติ ให้เป็นภูมิต้านทาน

3. ติดสัญญาณให้เซลลที่เสื่อม และอาจกลายพันธุ์ให้เซลลเม็ดเลือดขาว
และเซลลพิฆาตของร่างกายไปทำลายได้ถูกต้อง

4. มีรายงานพบว่าสามารถกระตุ้นเซลลเริ่มต้น ให้ออกมาจากไขกระดูกได้

.

ผลวิจัยทางการแพทย์ของ ฟูคอยแดน

ฟูคอยแดน (Fucoidan)

ช่วยเพิ่มการป้องกันการก่อให้เกิดเนื้อร้าย

ฟูคอยแดน ยังพิสูจน์ได้ว่าช่วยในป้องกันการก่อให้เกิดเนื้อร้ายที่
เป็นอันตรายซึ่งปกติเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการ Apoptosis

ชื่อกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นศัพท์เทคนิค
ที่ใช้สำหรับกระบวนการเผาผลาญเซลล และทำให้ตายไป

ฟูคอยแดนจะช่วยกระตุ้นกระบวนการ Apoptosis ให้ทำงานเหมาะสมตามธรรมชาติ
โดยระบบ Apoptosis นี้ เป็นระบบที่สิ่งมีชีวิตใช้กำจัดเซลลที่เป็นอันตราย
และจัดการกับดีเอ็นเอของเซลลร้ายนั้น

เอกสารอ้างอิง / References

 • Haneji K, Matsuda T, Tomita M, Kawakami H, Ohshiro K, Uchihara JN, Masuda M, Takasu N, Tanaka Y, Ohta T, Mori N. Nutr Cancer. 2005;52(2):189-201.
 • Itoh H. Noda H, Amano H, Zhuang C, MizunoT, Ito H Res. 1993 Nov-Dec;13(6A):2045-52
 • Maruvama H, Tamauchi H, Hashimoto M, Nakano T. In Vivo. 2003 May-Jun;17(3):245-9
 • Riou D, Colliec-Jouault S, Pnczon du Sel D, Bosch S, Siavoshian S, Le Bert V, Tomasoni C, Sinquin C, Durand P, Roussakis C. Anticancer Res. 1996 May-Jun;16(3A):1213-8.

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
ขจัดสารพิษและแอนตี้ออกซิเดนออกจากร่างกาย

ฟูคอยแดน มีคุณสมบัติของสารแอนตี้ออกซิเดนคุณภาพสูง
ที่ช่วยให้มีท่านมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

เราทราบถึงผลร้ายที่เกิดจากแอนตี้ออกซิเดนแล้ว
ร่างกายที่มีแอนตี้ออกซิเดนสูง มีโอกาสจะเกิดเนื้อร้าย
สารแอนตี้ออกซิเดนที่ทรงพลังจะช่วยในการปรับความเป็นกลาง
ของกระบวนการออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆ
รวมทั้งกระบวนการเผาผลาญในร่างกายด้วย

เอกสารอ้างอิง / References

 • Ruperez P, Ahrazem O, Leal JA. Agric Food Chem. 2002 Feb 13; 50(4):840-5

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลลใหม่

งานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้น พบว่า
ฟูคอยแดน มีความสามารถในการสร้างเซลลใหม่ 
โดยช่วยเสริมการทำงานของเซลลเริ่มต้น ให้ผลิตออกมาจากไขกระดูกมากขึ้น
เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างเซลลทดแทนเซลลที่ตายแล้วได้
จึงช่วยทำให้สร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะใหม่ได้

นอกจากนี้ฟูคอยแดนยังช่วยชะลอความชรา
การศึกษาวิจัยอีกมากยังพบอีกว่า ฟูคอยแดนมีประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตให้ยืนยาวและมีสุขภาพดี

เอกสารอ้างอิง / References

 • Frenette PS, Weiss L. Blood, 2000 Oct 1 96(7):2460-8

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
ช่วยดูแลสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน

การวิจัยทางแพทย์พบว่า ฟูคอยแดน ช่วยปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน
โดยเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และยังลดลงให้กลับมาสมดุล เมื่อถูกกระตุ้นมากเกินไป

สารปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันนี้ ทำงานโดยการปรับการสื่อสารระหว่างเซลล

ระบบภูมิคุ้มกันนั้น เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างเซลล ให้สามารถทำงานร่วมกันในการป้องกัน
ซ่อมแซมเซลล ขจัดเซลลที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกาย หรือโจมตีสิ่งแปลกปลอม เมื่อแซคคาไลด์ที่ใช้ในการสร้างไกลโคลโปรตีนมีน้อย ก็จะมีผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร

การกินอาหารที่มีแซคคาไลด์จะช่วยปรับการสร้างไกลโคลโปรตีนให้ดีขึ้น ฟูคอยแดนจะมีฟูโคสอยู่จำนวนมากซึ่งเป็นแซคคาไลด์ประเภทหนึ่งที่จำเป็น และมีน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมากรวมอยู่ด้วย

สิ่งนี้จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ทำให้ฟูคอยแดนสามารถปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันได้ เมื่อเข้าใจถึงไกลโคลโปรตีน และการสื่อสารระหว่างเซลลแล้ว ก็จะสามารถบอกได้ว่าฟูคอยแดนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเพียงใด

เอกสารอ้างอิง / References

 • Kuznetsova TA, Zaporozhets TS, Besednova NN, et al. Antibiot Khimioter. 2003;48(4):11-3.
 • Zapopozhets TS, Besednova NN, Loenko IuN. Antibiot Khimioter. 1995 Feb;40(2):9-13.

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟูคอยแดน จะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยวิธีต่างๆ กันไป 
งานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่า อาจด้วยวิธีการเพิ่มจำนวนของเซลลเม็ดเลือดขาวที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การศึกษายังพบอีกว่าฟูคอยแดน ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยปรับกระบวนการ phagocytosis ให้ดีขึ้น และกระตุ้นการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆ อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง / References

 • Baba M, Nakajima M, Schols D, Pauwels R, Balzarini J, De Clercq E. Antiviral Res. 1988 Sep;9(6):335-43.
 • Feldman SC, Reynaldi S, Stortz CA, Cerezo AS, Damont EB. Phytomedicine. 1999 Nov;6(5):335-40.
 • Itoh H. Noda H, Amano H, Zhuang C, MizunoT, Ito H Anticancer Res. 1993 Nov-Dec;13(6A):2045-52
 • Zapopozhets TS, Besednova NN, Loenko IuN. Anitbiot Khimoioter. 1995 Feb;40(2):9-13.
 • Zhuang C. et al. Biosci Biotechnol Biochem, 1995 Apr:59(4):563-7.

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
เสริมสร้างระบบการไหลเวียนโลหิตและสุขภาพที่ดี

ฟูคอยแดน ยัง ช่วยในการดูแลการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของหัวใจ

การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้สึกดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการของความชราได้

นอกจากนี้ ฟูคอยแดนยังช่วยชะลออัตราการดูดซึมกูลโคส หรือน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด อัตราการดูดซึมที่ช้าลงนี้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดอัตราการ ทำลายเซลลต่างๆ ที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เอกสารอ้างอิง / References

 • Colliec S, Fischer AM, Tapon-Bretaudiere J, Boisson C, Durrand P, Jozefonvicz J. Thromb Res. 1991 Oct 15;64(2):143-54.
 • Dittrich S, Lippek F, Gratopp A, Grosse-Siestrup C, Lange PE, Buhrer C. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct; 29 (10): 909-14
 • McCaffrey TA, Falcone DJ, Borth W, Brayton CF, Weksler BB. Biochem Biophys Res Commun. 1992 Apr 30;184(2):773-81.
 • Ruperez P. Ahrazern O. Leal JA Agrie Food Chem. 2002 Feb 13;50(4):840-5
 • Soeda S, Sakaguchi S, Shimeno H, Nagamatsu A. Biochem Pharmacol. 1992 Apr 15;43(8):1853-8.

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
เสริมสร้างสุขภาพของไต

ไตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขับถ่ายของเสียออกไปจากร่างกาย
ดังนั้น การทำงานของไตที่ดีจะทำให้สุขภาพดีด้วย

การศึกษาวิจัยทางการแพทย์พบว่า ฟูคอยแดน มีบทบาทสำคัญในการดูแลการทำงานของไตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง / References

 • Dittrich S, Lippek F, Gratopp A. Grosse-Siestrup C, Lange PE. Buhrer C, Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct 29(10):909-14
 • Ruehl ML, Orozco JA, Stoker MB, McDonagh PF, Coull BM, Ritter LS. Neurol Res. 2002 Apr;24(3):226-32.
 • Zhang Q, Li Z, Xu Z, Niu X, Zhang H. Planta Med. 2003 Jun;69(6):537-41.
 • Zhang Q, Li N, Zhao T, Qi H, Xu Z, Li Z. Phytother Res. 2005 Jan;19(1):50-3

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
เพิ่มพลังงานและดูแลระบบทางเดินหายใจ

ฟูคอยแดนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
โดยช่วยให้ร่างกายผลิต อินเตอร์เฟอรอน- Y และอินเตอร์ลูคิน-12 องค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบการหายใจให้เป็นปกติ

เอกสารอ้างอิง / References

 • Granert C. Raud J, Lindquist L, Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, May 1998, 5(3): 322-4

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
ช่วยรักษาระดับคลอเลสเตอรอลให้เป็นปกติ

กระบวน การสร้างคลอเลสเตอรอลเกิดขึ้นในตับ
ร่างกายจะผลิตคลอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) และชนิดไม่ดี (LDL) การมีสุขภาพที่ดีจะต้องรักษาระดับของ LDL และ HDL ให้เป็นปกติ

ฟูคอยแดนสามารถช่วยในการรักษาระดับของคลอเลสเตอรอลที่มีอยู่ได้
โดยควบคุมการทำงานของกระบวนการเผาผลาญกรดไขมันในตับ

เอกสารอ้างอิง / References

 • Murata, M. et al. Journal of Nutrition, 1999 Jan:29(1):146-51.

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
สร้างการทำงานของข้อต่อให้แข็งแรง

ในปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจต่อสุขภาพของข้อต่อและกระดูกอ่อน
ฟูคอยแดนจะตอบคำถามในเรื่องสุขภาพของข้อต่อนี้ได้

ฟูคอยแดนช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของข้อต่อและกระดูกให้ทำงานอย่างเหมาะสม
โดยปรับกระบวนการของร่างกายให้สอดรับกัน

เอกสารอ้างอิง / References

 • (Bartlett MR, Warren HS, Cowden WB Parish CR Immunol Cell Biol. 1994 Oct; 72(5):367-74
 • Choi EM, Kim AJ, Kim YO, Hwang JK. J Med Food. 2005 Winter;8(4):446-53.
 • Senni K, Gueniche F, Foucault-Bertaud A, Igondjo-Tchen S, Fioretti F, Colliec-Jouault S, Durand P, Guezennec J, Godeau G, Letourneur D. Arch Biochem Biophys. 2006 Jan 1;445(1):56-64.)

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
ดูแลระบบทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างเหมาะสม

ปัจจุบันนี้ ผู้คนจำนวนมากขึ้นเริ่มห่วงใยในการรักษาสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร ขณะเดียวกันผู้คนก็หันมาบริโภคอาหารที่มีไขมันมากขึ้นและเส้นใยน้อยลง

ฟูคอยแดน จะช่วยปรับเส้นทางการลำเลียงอาหารในระบบทางเดินอาหารและกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารให้เร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยรักษาการดูแลการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง / References

 • Matsumoto S.,Nagaoka M, Hara T. Kimura-Takagi I, Mistsuvama K. Clinical and Experimental Immunology. June 2004, vol. 136, no.3 pp. 432-439(8)

.

ฟูคอยแดน (Fucoidan)
เสริมสร้างสุขภาพและชีวิตที่ดี

ฟูคอยแดน เป็นสารที่มีคุณค่าสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพและชีวิตที่ดี

สาหร่ายสีน้ำตาลที่ได้จากท้องทะเลเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าที่สุด
และเจลพลัสก็ได้นำมารวมไว้ให้ท่านในผลิตภัณฑ์อูมินี้

เอกสารอ้างอิง / References

 • Klegeris A. Singh EA. McGerr PL Immunology 2002 Jul;106(3):381-8

.

.

.


These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

“ผลิตภัณฑ์ Gel Plus เจล พลัส เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค, ควรกินอาหารหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ”